Hadijah binti Johari

Hadijah binti Johari

 

This page provides access to research works by Hadijah binti Johari, currently a Lecturer of Centre for General Studies, UniSHAMS.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Hadijah Binti Johari; Abu Bakar Abdullah (International Journal of Social Science Research, 2021-12)
  Kompentensi profesional merupakan salah satu cabang perbincangan akademik yang khusus bagi pengurusan tanggungjawab profesional dalam kalangan kaunselor di Malaysia. Kompentensi ini lebih menjurus ke arah pembentukan ...
 • Hadijah Binti Johari; Zaidi Fadzil (International Journal of Social Science Research, 2021-12)
  Pemikiran yang tidak rasional akan menyebabkan berlakunya gangguan emosi sehingga menyebabkan peningkatan isu-isu kesihatan mental sehingga membunuh diri. Salah satu teori yang digunakan dalam sesi kaunseling atau terapi ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari (2019-03)
  Melahirkan insan yang berketrampilan dalam menyampaiakan hujah dan memupuk daya kreativiti mahasiswa melalui perbincangan berdasarkan karya sastera.
 • Hadijah Johari (2019-03)
  Membimbing mahasiswa supaya lebih memahami dan menghayati ilmu sastera melalui pengaplikasian teori dan pendekatan kajian kesusasteraan.
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad; 'Adlina Abdul Khalil; Sharifah Azizah Syed Sahil (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2016-04)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari; Nurul Shaheda Abdul Basir (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016-05)
  Sebuah karya sastera tidak pernah kosong dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat tertentu dengan lakaran kebudayaan yang melatari semua aspek tersebut seperti dalam Cerpen Penantian Di Hujung Senja karya ...
 • Hadijah Johari; Nor Shahida Mohd Shaker (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018-05)
  Osman Ayob merupakan anak kelahiran negeri Kedah yang telah menjadikan karyanya sebagai wadah untuk menceritakan kehidupan masyarakat sekeliling dengan gaya bahasa yang menarik malah beliau cuba memasukkan unsur dakwah ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (KUIN Sdn.Bhd. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Buku Pengajian Malaysia: Nota Ringkas, Contoh Soalan dan Jawapan ini ditulis berasaskan sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk kursus Pengajian ...
 • Hadijah Johari; Nor Shahida Mohd Shaker (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2019-04)
  Kajian ini merupakan satu kajian aplikasi teori Takmilah ke atas novel Cinta In Vitro karya Nik Hazlina Nik Hussain. Novel ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019. Objektif kajian ini adalah ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  Lima prinsip Rukun Negara menjadi pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang kaum di negara ini selepas tragedi berdarah 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara perlu terus diperkasakan kerana ...
 • Hadijah Johari (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  “Mari Mengundi” slogan yang sinonim didengar setiap lima tahun sekali. Hakikatnya, pilihan raya tidak boleh dipisahkan dengan sistem demokrasi di rantau ini khususnya anggota Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ...
 • Hadijah Johari (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-03)
  Kumpulan cerpen Melamar Rindu mengumpulkan lapan belas buah cerpen jelas berjaya memaparkan pelbagai persoalan seperti pertemuan dan perpisahan, kasih sayang, kerinduan, pembangunan, pertentangan di antara dua generasi ...