2018

2018

Recent Submissions

  • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
    Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
  • Hadijah Johari; Nor Shahida Mohd Shaker (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018-05)
    Osman Ayob merupakan anak kelahiran negeri Kedah yang telah menjadikan karyanya sebagai wadah untuk menceritakan kehidupan masyarakat sekeliling dengan gaya bahasa yang menarik malah beliau cuba memasukkan unsur dakwah ...
  • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (KUIN Sdn.Bhd. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
    Buku Pengajian Malaysia: Nota Ringkas, Contoh Soalan dan Jawapan ini ditulis berasaskan sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk kursus Pengajian ...