2019

2019

Recent Submissions

 • Hadijah Johari (2019-03)
  Melahirkan insan yang berketrampilan dalam menyampaiakan hujah dan memupuk daya kreativiti mahasiswa melalui perbincangan berdasarkan karya sastera.
 • Hadijah Johari (2019-03)
  Membimbing mahasiswa supaya lebih memahami dan menghayati ilmu sastera melalui pengaplikasian teori dan pendekatan kajian kesusasteraan.
 • Hadijah Johari; Nor Shahida Mohd Shaker (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2019-04)
  Kajian ini merupakan satu kajian aplikasi teori Takmilah ke atas novel Cinta In Vitro karya Nik Hazlina Nik Hussain. Novel ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2019. Objektif kajian ini adalah ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  Lima prinsip Rukun Negara menjadi pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang kaum di negara ini selepas tragedi berdarah 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara perlu terus diperkasakan kerana ...
 • Hadijah Johari (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  “Mari Mengundi” slogan yang sinonim didengar setiap lima tahun sekali. Hakikatnya, pilihan raya tidak boleh dipisahkan dengan sistem demokrasi di rantau ini khususnya anggota Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ...
 • Hadijah Johari (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-03)
  Kumpulan cerpen Melamar Rindu mengumpulkan lapan belas buah cerpen jelas berjaya memaparkan pelbagai persoalan seperti pertemuan dan perpisahan, kasih sayang, kerinduan, pembangunan, pertentangan di antara dua generasi ...