2018

2018

Recent Submissions

  • Anas Suzastri Bin Ahmad; Sharifah Azizah Binti Syed Sahil, Prof. Dr. (KUIN Sdn Bhd, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS), Kuala Ketil, Kedah., 2018-10-27)
    Buku Metodologi Penyelidikan ini adalah buku rujukan asas untuk pelajar IPT yang mengambil kursus Metodologi Penyelidikan dan pengkaji yang berminat untuk membuat penyelidikan kuantitatif
  • Nurhidayu binti Jaafar; Sharifah Azizah binti Syed Sahil, Prof. Dr. (International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 2018-05)
    Recent development in multimedia technology has seen its relevance to children’s language development. Despite numerous advantages technology has to offer, parents hold mixed opinions in allowing young children to be exposed ...
  • Sharifah Azizah binti Syed Sahil, Prof. Dr.; Haslinawati binti Hassan (Jurnal Pendidikan Malaysia, 2018-11)
    Kajian yang dijalankan ini bermatlamat untuk menilai sejauh mana kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar di dua buah IPT berteraskan Islam di Malaysia selain melihat sejauh manakah pendekatan pelajaran pelajar menyumbang ...