2018

2018

Recent Submissions

  • Violence 
    Saminah binti Md Kassim, Prof. Madya Dr. (Pusat Pengajian Asasi Dengan Kerjasama Pusat Kaunseling Dan Perubatan dan Sains Kesihatan, UniSHAMS., 2019-03-19)
  • Suicide 
    Saminah binti Md Kassim, Prof. Madya Dr. (Pusat Pengajian Asasi Dengan Kerjasama Pusat Kaunseling Dan Perubatan dan Sains Kesihatan,UniSHAMS, 2019-03-19)