Previous Year

Previous Year

Recent Submissions

  • Rohani binti Desa, Dr. (Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,, 2012)
    Kajian in tentang aplikasi kaedah-kaedah al-Darurah dalam perkhidmatan kesihatan di Malaysia berdasarkan undang-undang dan dasar yang digunapakai Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kajian ini bertujuan menjelas konsep ...

Search UniSep


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds