2017

2017

Recent Submissions

  • Mohd Syauqi Bin Arshad (Universiti Sultan Zainal Abidin, 2017-10-28)
    Kertas kerja ini berjudul “Uslub Al-Qasr Di Dalam Surah Al-Baqarah; Suatu Kajian Analisis Balaghah”. Sebenarnya agar sukar untuk mendapatkan suatu kitab ataupun penulisan tentang ‘uslub al-qasr’ yang menumpukan kepada ...

Search UniSep


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds