YBhg Prof. Dato’ Wira Dr. Mohd Salleh Bin Haji Din

YBhg Prof. Dato’ Wira Dr. Mohd Salleh Bin Haji Din

 

(Penolong Naib Canselor Universiti Malaysia Perlis)

Beliau adalah seorang profesor kanan dan Penolong Naib Canselor (Keusahawanan dan Kemampanan Kewangan di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Pendidikan awal beliau adalah dalam perakaunan. Beliau kemudian memperoleh MBA dalam bidang Kewangan dan Pemasaran (Miami University, Oxford, Ohio Selepas itu, beliau memperoleh Ph.D dalam bidang Keusahawanan dan Perniagaan Kecil dari University of Durham, England. Diikuti oleh Program Pengurusan Lanjutan pascasiswazah di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Syarikat. seorang Fakulti Global Adjunct di Universiti Ohio di mana beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Tun Abdul Razak (Profesor Cemerlang)

Kerjaya Profesor Salleh dalam bidang akademik telah banyak menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan keusahawanan dan pengurusan pengurusan lanjutan di Malaysia. Sebagai tambahan kepada peranannya sebagai penilai luaran (untuk jawatan akademik dan kepimpinan) dan pemeriksa luar untuk pelajar pascasiswazah, di peringkat nasional dan antarabangsa, Profesor Salleh telah mengendalikan tuan dan pelajar PhD di Malaysia dan di Amerika Syarikat. Penubuhan dan penyiapan beberapa projek penyelidikan di kedua-dua peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta pengarangnya banyak buku dan jurnal peer reviewed telah membantu dalam membentuk sempadan pendidikan dan pembangunan keusahawanan, di peringkat nasional dan antarabangsa. Dia adalah pendiri Dekan pengajian Siswazah di Universiti Utara Malaysia, selepas itu dia dilanjutkan ke jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik) dan kemudian Pemangku Naib Canselor pada bulan Januari, 2000.

Lebih-lebih lagi, Profesor Salleh mempunyai pengalaman profesional dalam industri ini seperti yang dibuktikan oleh jawatan semasa dan sebelumnya sebagai ahli Lembaga Pengarah beberapa syarikat dan Dana Amanah. Beliau adalah pengerusi Lembaga Pengarah dan Panel Pelaburan AmanahSaham Kedah , Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat di lembaga pengarah Bank Pembangunan danInfrastrukturBhd, Malaysia. Untuk menyebut beberapa, beliau kini menjadi ahli Lembaga Pengarah Kedah Islamic Asset Management Berhad, UniMAP Holdings Sdn. Bhd. (Dimiliki sepenuhnya oleh Universiti Malaysia Perlis) dan Pengerusi TUSB Sdn Bhd. Profesional berpengalaman dengan pengalaman dan pendedahan, Profesor Salleh terlibat dalam keputusan strategik untuk universiti, dan organisasi swasta dan kerajaan. Kekayaan dan kepakarannya yang luas telah menjadikannya seorang perunding yang tidak ternilai untuk projek-projek yang dijalankan oleh organisasi antarabangsa, kebangsaan dan negeri.

Recent Submissions

Search UniSep


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds