The International Journal of Muamalat - UniSHAMS

The International Journal of Muamalat - UniSHAMS

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Idris Mukhtar; Nur Ainna Ramli; Azrul Azlan Iskandar Mirza (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
  The recent 2008 world financial crisis show how the liquidity problem in a particular region can easily affects the whole world. Following the crisis, both supervisory and regulatory bodies recommended various measures ...
 • Nurul Shahariza binti Abu Hassan; Roslida Zalila Binti Ahmad Rusli; Rahayati binti Ahmad, Dr. (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
  Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) telah memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan kepada golongan asnaf miskin terutamanya bantuan perniagaan yang dinamakan Skim bantuan Jayadiri bertujuan memberikan bantuan modal kepada ...
 • Yusuf bin Haji Othman, Dr.; Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Dr.; Mohd Sholeh bin Sheh Yusuff, Dr. (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
  A good financial plan would enable an individual to deal with all kind of risks in life which would lead to a worryfree and financially more secured life. Muslims are obligated to adopt Islamic financial planning because ...
 • Mohamed Mohamed Tolba Said; Krishnan Umachandran, Dr. (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
  Economic growth in the Islamic economy depends on the demand and manufacturers competitive capability to compete. The factors such as vicissitude of changes in production volumes, labor productivity, employment, export and ...
 • Yusuf bin Haji Othman, Dr.; Mohd Fakhrudin bin Abdul Mukti, Prof. Dr. (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
  Zakat merupakan sebahagian daripada kewangan Islam. Zakat adalah kewajipan agama yang diwajibkan kepada umat Islam yang memenuhi syaratnya. Kewajipan ini berlandaskan kepada al-Qur'an, hadith dan ijma'. Bayaran balik agihan ...