Anas Suzastri bin Hj. Ahmad

Anas Suzastri bin Hj. Ahmad

 

This page provides access to research works by Anas Suzastri bin Hj Ahmad, currently a Lecturer of Centre for General Studies, UniSHAMS.

E-Mail : suzastri@unishams.edu.my


Expertise :

Education Management, Educational Methodology


Education :

i. MSc. Education Management, (UUM)

ii. BA. URP., (UTM)

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Anas Suzastri bin Hj. Ahmad; Hadijah Johari (2nd Langkawi International Conference on Multi-Disciplinary Research 2021, 2021-12-27)
  Mengapa ramai orang terlibat dalam aktiviti kesukarelaan tanpa dibayar atau diberi ganjaran tertentu? Motivasi disebalik kelakuan manusia melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan ini ialah enam fungsi peribadi dan sosial ...
 • Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Dr.; Mohamad Abdul Hamid, Prof. Dr.; Anas Suzastri Ahmad (Solid State Technology, 2020)
  The study is to review the implementation of Bai’ Bithaman Ajil (BBA) Home Financing instruments as practiced in Malaysia which conformity with the objectives of Shari‘ah (Maqasid alShari‘ah). The data design has been ...
 • Masyitah Mohd Zainon; Fadhilah Mohd Zainon; Anas Suzastri Ahmad (Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2017-12-03)
  Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui hubungan diantara faktor guru, strategi pembelajaran pelajar dan persepsi pelajar dengan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama rakyat. ...
 • Anas Suzastri Bin Ahmad; Sharifah Azizah Binti Syed Sahil, Prof. Dr. (KUIN Sdn Bhd, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS), Kuala Ketil, Kedah., 2018-10-27)
  Buku Metodologi Penyelidikan ini adalah buku rujukan asas untuk pelajar IPT yang mengambil kursus Metodologi Penyelidikan dan pengkaji yang berminat untuk membuat penyelidikan kuantitatif
 • Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Dr.; Yusuf bin Haji Othman, Dr.; Siti Hafsha binti Albasri; Mohammadtahir Cheumar, Dr.; Anas Suzastri bin Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, UniSHAMS., 2018-03)
  In fact, takaful products constitutes one important area of Islamic financial planning which in line with the Maqasid Shari’ah perspective. Therefore, this research explore on the takaful products development as sustainable ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad; ‘Adlina Abdul Khalil; Sharifah Azizah Syed Sahil (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2016-04)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (KUIN Sdn.Bhd. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Buku Pengajian Malaysia: Nota Ringkas, Contoh Soalan dan Jawapan ini ditulis berasaskan sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk kursus Pengajian ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  Lima prinsip Rukun Negara menjadi pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang kaum di negara ini selepas tragedi berdarah 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara perlu terus diperkasakan kerana ...