Anas Suzastri bin Hj. Ahmad

Anas Suzastri bin Hj. Ahmad

 

This page provides access to research works by Anas Suzastri bin Hj Ahmad, currently a Lecturer of Centre for General Studies, UniSHAMS.

E-Mail : suzastri@unishams.edu.my


Expertise :

Education Management, Educational Methodology


Education :

i. MSc. Education Management, (UUM)

ii. BA. URP., (UTM)

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Masyitah Mohd Zainon; Fadhilah Mohd Zainon; Anas Suzastri Ahmad (Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2017-12-03)
  Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui hubungan diantara faktor guru, strategi pembelajaran pelajar dan persepsi pelajar dengan tahap pencapaian bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama rakyat. ...
 • Anas Suzastri Bin Ahmad; Sharifah Azizah Binti Syed Sahil, Prof. Dr. (KUIN Sdn Bhd, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS), Kuala Ketil, Kedah., 2018-10-27)
  Buku Metodologi Penyelidikan ini adalah buku rujukan asas untuk pelajar IPT yang mengambil kursus Metodologi Penyelidikan dan pengkaji yang berminat untuk membuat penyelidikan kuantitatif
 • Wan Nazjmi bin Mohamed Fisol, Dr.; Yusuf bin Haji Othman, Dr.; Siti Hafsha binti Albasri; Mohammadtahir Cheumar, Dr.; Anas Suzastri bin Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, UniSHAMS., 2018-03)
  In fact, takaful products constitutes one important area of Islamic financial planning which in line with the Maqasid Shari’ah perspective. Therefore, this research explore on the takaful products development as sustainable ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad; ‘Adlina Abdul Khalil; Sharifah Azizah Syed Sahil (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2016-04)
  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (KUIN Sdn.Bhd. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mua’dzam Shah (UniSHAMS), 2018-12)
  Buku Pengajian Malaysia: Nota Ringkas, Contoh Soalan dan Jawapan ini ditulis berasaskan sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk kursus Pengajian ...
 • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2019-04)
  Lima prinsip Rukun Negara menjadi pegangan dan asas penyatuan rakyat berbilang kaum di negara ini selepas tragedi berdarah 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara perlu terus diperkasakan kerana ...