'Adlina binti Abdul Khalil

'Adlina binti Abdul Khalil

 

This page provides access to research works by Adlina Binti Abdul Khalil, currently a Lecturer of Centre for General Studies, UniSHAMS.

E-Mail : adlina@unishams.edu.my


Expertise :

Community Development, Ethnic Studies & Sociology


Education :

i.Master of Literature (Antropology & Sosiology)

ii. Bachelor of Humanity Sciences (Sosiology & Antropology)

Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Hadijah Johari; Anas Suzastri Ahmad; ‘Adlina Abdul Khalil; Sharifah Azizah Syed Sahil (Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor., 2016-04)
    Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap dan perbezaan kemahiran insaniah dari segi faktor komunikasi, kerja berkumpulan, etika dan moral dan kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar yang mengikuti kursus kokurikulum ...