2018

2018

Recent Submissions

  • Nurul Shahariza binti Abu Hassan; Roslida Zalila Binti Ahmad Rusli; Rahayati binti Ahmad, Dr. (Kulliyyah of Muamalat & Management Sciences, UniSHAMS., 2018-12)
    Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) telah memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan kepada golongan asnaf miskin terutamanya bantuan perniagaan yang dinamakan Skim bantuan Jayadiri bertujuan memberikan bantuan modal kepada ...