[2008] Seminar Pengurusan Pembangunan Islam II : Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam

[2008] Seminar Pengurusan Pembangunan Islam II : Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam

 

Anjuran bersama Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa & Pustaka.

Recent Submissions