Rohani Binti Desa, Dr.

Rohani Binti Desa, Dr.

 

This page provides access to research works by Dr. Rohani Binti Desa, currently a Dean and Senior Lecturer of Kulliyyah of Syariah & Law, UniSHAMS.

E-Mail : rohanidesa@unishmas.edu.my


Expertise :

Fiqh Muamalat


Education :

i. PHD Syariah, Universiti Malaya

ii. Master Syariah, Universiti Malaya

iii. BBA Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar


Publication :

i. Pembentukan Syakhsiyyah Salihah Melalui Aktiviti Halaqah Usrah: Kajian Ke Atas Pelajar Kuin Ambilan Jun 2015 Sehingan Jun 2016 (2017)

ii. Aplikasi Kaedah Al-Darurah Dalam Perkhidmatan Kesihatan Di Malaysia (2012)

iii. Kajian Pasaran : Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian Kolej Universiti Insaniah (2006)

iv. Konsep Ghadd Al-Basar : Antara Prinsip Hukum Dan Keperluan Masakini (2002)


Awards :

i. Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah

Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Rohani binti Desa, Dr. (Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,, 2012)
    Kajian in tentang aplikasi kaedah-kaedah al-Darurah dalam perkhidmatan kesihatan di Malaysia berdasarkan undang-undang dan dasar yang digunapakai Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kajian ini bertujuan menjelas konsep ...

Search UniSep


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds