Nur Sarah Binti Tajul Urus

Nur Sarah Binti Tajul Urus

 

This page provides access to research works by Nur Sarah Binti Tajul Urus, currently a Lecturer of Kulliyyah of Syariah & Law, UniSHAMS.

E-Mail : nursarah@unishams.edu.my


Expertise :

Islamic Family Law, Evidence and Legal Procedures, Comparative Laws, Business Law, Islamic Jurisprudence


Education :

i. Master in Comparative Laws (IIUM), 2008.

ii. BBA in Law (IIUM), 2006

ii. Advocate and Solocitor of Malaya, 2009

Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Nur Sarah binti Tajul Urus (Kulliyyah Syariah & Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
    Perkahwinan kanak-kanak bukan suatu perkara baru dalam kalangan masyarakat silam. Amalan ini dilakukan secara meluas, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Islam, bahkan juga dalam budaya silam masyarakat dunia yang lain, ...