[2018] Seminar Syariah dan Undang-Undang Siri 1

[2018] Seminar Syariah dan Undang-Undang Siri 1

 

Recent Submissions

 • Md. Amin bin Abdul Rahman al-Jarumi, Prof. Madya Dr. (Kulliyyah Syariah dan Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
 • Md. Amin bin Abdul Rahman al-Jarumi, Prof. Madya Dr. (Kulliyyah Syariah dan Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
 • Akli bin Ahmad, Dr. (Kulliyyah Syariah & Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
  Segala puji bagi Allah s.a.w, Tuhan Pencipta sekelian alam, yang telah menurunkan syari’atnya kepada jin dan manusia. Selawat dan Salam buat junjungan Nabi s.a.w yang memperjuangkan Islam sebagai syari’at yang utuh ...
 • Siti Razasah Binti Abd Razak (Kulliyyah Syariah & Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
  Bermula dari pengaruh Barat yang telah merebak ke seluruh pelusuk dunia. Isu mengenai LGBT telah disebut di dalam al- Quran, Taurat dan Injil. Dinyatakan dengan jelas bahawa hubungan songsang iaitu hubungan sejenis dilarang ...
 • Md. Amin bin Abdul Rahman al-Jarumi, Prof. Madya Dr. (Kulliyyah Syariah & Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
  Sifat ekstrem diistilahkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai ‘al-ghuluw’ yang bererti melampaui batas terhadap sesuatu perkara yang disyariatkan dengan cara berlebih-lebihan (al-ifrat) dalam melaku-kannya atau mengurangkan ...
 • Nur Sarah binti Tajul Urus (Kulliyyah Syariah & Undang-Undang, UniSHAMS., 2018-10-11)
  Perkahwinan kanak-kanak bukan suatu perkara baru dalam kalangan masyarakat silam. Amalan ini dilakukan secara meluas, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Islam, bahkan juga dalam budaya silam masyarakat dunia yang lain, ...